Islam My Life

"Ya Allah,Hidupkanlah daku sekiranya kehidupan itu baik untukku.
Matikanlah daku jika kematian itu baik untukku."
(Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

" Orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikir kepada Allah.Ketahuilah!Dengan zikir kepada Allah itu, tenang tenteramlah hati manusia".
(Surah Al-Ra'ad: 28)

No comments: