Hak Hak Pengguna

Siapakah Pengguna ?

Pengguna ditakrifkan sebagai seseorang yang memperoleh atau menggunakan barang atau perkhidmatan.

Hak-hak pengguna

1. Hak untuk mendapatkan keperluan asas
2. Hak untuk mendapatkan keselamatan
3. Hak untuk mendapatkan maklumat
4. Hak untuk membuat pilihan
5. Hak untuk bersuara
6. Hak untuk mendapatkan ganti rugi
7. Hak untuk mendapatkan alam sekitar yang sihat dan selamat

Download Ebook Hak2 Pengguna...penerangan yang lebih jelas dan ringkas (101kb only)

No comments: