hentikan dan hapuskan bidaah

Sebenarnya terlalu banyak adat dan tradisi yang bertentangan dengan syariat tetapi masih diamalkan oleh masyarakat meLAYU. sepatutnya semua perkara bidaah ini harus dihentikan demi menjamin kesejahteraan ummah

No comments: