Grace Period Altel

Pelanggan akan diberikan tempoh selama
30 hari ntuk menambah nilai sebelum tempoh
berakhir. 

Sekiranya pelanggan gagal membuat
tambah nilai dalam masa yang diberikan akaun
tersebut akan berada dalam keadaan "suspend"
selama 50 hari dan pelanggan perlu menambah
nilai untuk mengaktifkan semula akaun tersebut.

Jika pelanggan gagal menambah nilai dalam
tempoh 50 hari atau dalam tempoh penangguhan
(grace period) akaun tersebut akan di tamatkan
perkhidmatannya

No comments: