Hak seorang Muslim atas Muslim lainnya

Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6 perkara

1.Apabila brjumpa berikan salam kepadanya
2.Apabila dia menjemput, engkau memperkenankan undangannya
3.Apabila dia meminta nasehat, engkau menasehatinya
4.Apabila dia bersin dan memuji Allah, hendaklah (berdoa untuknya)
5.Apabila dia sakit hendaklah engkau ziarahinya
6.Apabila dia mati hendaklah engkau antarkan jenazahnya ke kubur
(HR.Muslim dan Tirmizi)

No comments: