maksud surah At-Taubah ayat 71

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah,sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.(At-Taubah:71)

No comments: