Tinggal yang tiada kaitan

Dari Abu Hurairah radhiallahunhu dia berkata :
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda :
Sebahagian dari baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dirinya.”
(Musnad Ahmad, no. 1737. Sunan at-Tirmidzi no 2317, 2718. Dinilai sahih oleh al-Albani dan hasan oleh an-Nawawi, Ibnu Hajar, dan Syu’aib Al-Arnauth)

No comments: