Berkata Baik atau diam,Muliakan Tetangga dan Raikan Tetamu

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :
"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan Jiran tetangganya. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya."
(Shahih - HR Bukhari-Muslim/dari Abu Hurairah)

No comments: