Berkawan dengan Orang Baik

Sekiranya anda berkawan dengan seorang yang berakhlak mulia, anda pasti harap dapat bersembang lama dengannya. Hal ini kerana anda sedang menikmati kebijaksanaannya, pemilihan serta susunan katanya, kehalusan rasanya, keterbukaannya, kefaqihannya dalam agama dan sikapnya terhadap anda

No comments: