pertolongan Allah

"Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah,sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat."

No comments: